Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES GRUPO CONSTANT SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.U.

La empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals es faran servir en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que tenen a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la que van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. l’informa que es titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web es: Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U.

NIF: B58413469

Domicili social: Avinguda Diagonal, 523 – planta 21, 08029 Barcelona (Barcelona)

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que aquí es reflecteixen. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

US DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (a partir d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. o als seus llicenciands als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. En conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI  se li pot proporcionar una contrasenya de que en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per:

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics de Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i, en el seu cas, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges. Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc…)..

Tots els drets reservats. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, quedin expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur de l’ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular  qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a las pàgines de Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U.

EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U.  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. es reserva el dret d’efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin mitjançant la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap altres llocs web, Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o  participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.  

GENERALITATS

Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Grupo Constant Servicios Empresariales, S.L.U. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies